Kluizerdijk 100

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-01-2012

Nummer: OV 2012.004
Datum ontvangst: 10-01-2012
Omschrijving: kappen boom en verbreden inrit, Kluizerdijk 100 - 5556 XS