Kluizerdijk 100

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-12-2011

Nummer: UV 2011.030
Datum ontvangst: 02-12-2011
Omschrijving: bestaande loods slopen en herbouwen + bouwen nieuwe rundveestal, Kluizerdijk 100 - 5556 XS