Kloosterpark

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 04-09-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat het 'Kloosterpark' (NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01) op 22 november 2012 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan gaat uit van een tweetal appartementengebouwen. Binnen de gebouwen zullen verschillende woningtypes gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Het betreft de ontwikkeling van maximaal 110 woningen, waarvan 67 woningen in de vrije sector en circa 40 woningen in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters. Tevens zal een nieuwe pleinruimte, een binnentuin c.q. wintertuin en een parkeerkelder worden gerealiseerd. Op de begane grond van de bebouwing aan de Luikerweg kunnen commerciële ruimten worden gerealiseerd als aanloopgebied van het centrum van Valkenswaard. Het betreft hier kantoren, dienstverlening, maatschappelijke functies en beperkt horeca. Ten aanzien van de horeca betreft het de handhaving van de bestaande horeca als zijnde café / restaurant in het gebied (maximaal 400 m2 BVO). Het betreft totaal maximaal 800 m2 BVO commerciële ruimten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een hotel op de verdieping te realiseren.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.