Kloosterpark

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Anterieure overeenkomst
Publicatiedatum: 19-09-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 20 september 2012 gedurende zes weken de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar, OBO 43 B.V. te Rosmalen, over de ruimtelijke ontwikkeling Kloosterpark, ter inzage ligt.

De herontwikkeling bestaat uit de bouw van

  • maximaal 110 appartementen, waarvan maximaal 67 in de vrije sector (koop en/of huur) en de overigen in de categorie betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters;
  • maximaal 800 m2 BVO commerciële ruimten ten behoeve van kantoor, dienstverlening en maatschappelijke functies, inclusief maximaal 400 m2 BVO horeca plus maximaal 400 m2 BVO logiesfunctie per bovenliggende etage.

De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan Kloosterpark, dat ter vaststelling is aangeboden aan de raadsvergadering van 27 september 2012.

Terinzagelegging

U kunt de zakelijke beschrijving op de volgende plaatsen inzien:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden)
  • in de bibliotheek, De Hofnar 12 te Valkenswaard
  • in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 te Borkel en Schaft (tijdens openstellingstijden)
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

Kennisgeving

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt uitsluitend ter kennisname ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen of beroep of bezwaar aan te tekenen.