Kleindierenmarkt

Dit item is gearchiveerd op 02-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 21-12-2011

Nummer: 11uit08969
Verzenddatum: 13-12-2011
Omschrijving: organiseren kleindierenmarkt 2e zaterdag van de maand in de periode 1 april tot 1 november 2011 van 09.00 - 13.00 uur, Dierenpark Warande