Klappermanstraat 26

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 11-05-2011

Nummer: OV 2011.167
Datum ontvangst: 29-04-2011
Omschrijving: aanleggen inrit, Klappermanstraat 26