Klappermanstraat 14

Dit item is gearchiveerd op 28-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-05-2012

Nummer: OV 2012.089
Datum ontvangst: 04-05-2012
Omschrijving: plaatsen dakkapel, Klappermanstraat 14 - 5554 EM