Klappermanstraat 12

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-03-2011

Nummer: OV 2011.109
Datum ontvangst: 14-03-2011
Omschrijving: veranderen gevel, Klappermanstraat 12