Kinderparticipatie WWB 2012

Dit item is gearchiveerd op 06-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 24-10-2012

De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 de "Verordening Kinderparticipatie WWB 2012" vastgesteld. De verordening kinderparticipatie valt als bijzondere bijstand onder de Wet werk en bijstand (WWB).
Kinderparticipatie is bestemd voor kinderen van ouders met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) zodat zij kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. De bijzondere bijstand wordt verstrekt in natura. De verordening Kinderparticipatie gaat in met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2012.

Overgangsregeling

De overgangsregeling maakt het mogelijk voor inwoners van Valkenswaard om tot 1 januari 2013 een aanvraag in te dienen voor kosten die gemaakt zijn in de periode 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012.

Ter inzagelegging

De verordening is in te zien:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden);
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. van Berlo van het team Werk en Inkomen. Vanaf 2 november 2012 is zij is telefonisch bereikbaar op 040-2083737.