Kinderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 07-09-2011

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat

  • per 29 mei 2011 voorziening voor gastouderopvang M.W. van Poppel-Staals, met uniek registratienummer 547 709 857
  • per 15 juli 2011 de voorziening voor gastouderopvang van mevrouw H.L.A.M. Henkes-Koolen met uniek registratienummer 168 484 729

uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd.

 

De status van de verwijdering is "op eigen verzoek" (beëindigen bemiddelingsrelatie van gastouder met gastouderbureau).