Kinderopvang verwijderd

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Register kinderopvang
Publicatiedatum: 10-08-2011

Op grond van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat per 1 juli 2011 de voorziening voor buitenschoolse opvang van Kids World aan de Klappermanstraat 8 te Valkenswaard met uniek registratienummer 232 439 953 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd wegens sluiting.