Kerstroosstraat 20

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-12-2010

Nummer: OV 2010.317
Datum ontvangst: 26-11-2010
Omschrijving: plaatsen reclame uiting, Kerstroosstraat 20