Kernwinkelgebied

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 04-09-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat het 'Kernwinkelgebied' (NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01) op 27 juni 2013 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan Kernwinkelgebied omvat de bebouwing gelegen in en rondom het kernwinkelgebied van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen ten noorden van de Markt en ten zuiden van de Carolusdreef. De begrenzing is afgestemd op de bestemmingsplannen Centrum, Braken Bunders en het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.