Kerkweg 13

Dit item is gearchiveerd op 19-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-06-2012

Nummer: OV 2012.108
Datum ontvangst: 29-05-2012
Omschrijving: plaatsen dakkapel, Kerkweg 13 - 5554 NJ