Kempischebaan

Dit item is gearchiveerd op 06-06-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 24-04-2013

Nummer: 13uit02840
Datum verzending: 12-04-2013
Omschrijving: Aanleg elektriciteitskabel door Enexis, Kempischebaan