Kempischebaan 108

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-09-2011

Nummer: OV 2011.323
Datum ontvangst: 13-09-2011
Omschrijving: herbouwen woonhuis na brand, Kempischebaan 108, 5552 KC