Kempischebaan 107

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 19-12-2012

Nummer: SM 2012.291
Datum verzending: 06-12-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende golfplaten van schuurtje, Kempischebaan 107 - 5552 KA