Kempischebaan 101

Dit item is gearchiveerd op 27-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-09-2011

Nummer: OV 2011.296
Datum ontvangst: 05-09-2011
Omschrijving: plaatsen dakkapel, Kempischebaan 101