Karel Mollenstraat Zuid 46

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 04-04-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.
Datum ontvangst: 21-03-2012
Omschrijving: Activiteitenbesluit Wet milieubeheer t.n.v. Café Tante Leen, Karel Mollenstraat Zuid 46 voor het uitbaten van een café

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven. Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij het omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.