Karel Mollenstraat Noord 5

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-09-2011

Nummer: OV 2011.316
Datum ontvangst: 15-09-2011
Omschrijving: kappen 1 Amerikaanse eik, Karel Mollenstraat Noord 5, 5552 JA