Karel Mollenstraat N 6

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-09-2011

Nummer: UV 2011.283
Datum ontvangst: 23-08-2011
Omschrijving: brandveilig gebruik kinderdagverblijf, Karel Mollenstraat N 6