Kardinaal de Jongstraat 8

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-02-2011

Nummer: OV 2011.024
Datum ontvangst: 24-01-2011
Omschrijving: plaatsen erfafscheiding, Kardinaal de Jongstraat 8