Kapelweg 6

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-02-2011

Nummer: OV 2011.021
Datum ontvangst: 20-01-2011
Omschrijving: aanvraag wijzigen bestemmingsplan tbv vestigen seizoensarbeiders, Kapelweg 6