Kapellerpad ong. Kad. Sectie E 346

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 11-05-2011

Nummer: OV 2011.169
Datum ontvangst: 02-05-2011
Omschrijving: plaatsen container in wei tbv verbouwing binnenzijde varkensstal, Kapellerpad ong. Kad. Sectie E 346