Kapellerpad 15

Dit item is gearchiveerd op 21-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 06-02-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 12-11-2012
Omschrijving: Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het uitbreiden van een camping, Kapellerpad 15, t.n.v. S.R.M. Moonen

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 7 februari tot en met 20 maart 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).