Julianastraat /Emmalaan

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 19-10-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het aanmerken van 18 parkeervakken als vergunninghoudersparkeren voor de bewoners van de appartementen boven het medisch centrum Emmalaan, door het plaatsen van de borden E09 met de onderborden OB501l, OB502 en OB501r;
  • het instellen van parkeerschijfzones bij het gezondheidscentrum aan de Emmalaan, door het plaatsen van borden E10zb en E11ze met vermelding van een tijdslimiet van 1,5 uur en onderbord OB206P met de tekst "ma t/m vr 08-18 h";
  • het voorzien van de parkeervakken binnen deze zones van een blauwe wegmarkering, langs de trottoirzijde;
  • het instellen van een tijdelijke parkeerschijfzone in de Julianastraat ter hoogte van het gezondheidscentrum, door het plaatsen van borden E10zb met vermelding van een tijdslimiet van 1,5 uur en onderbord OB206P met de tekst "ma t/m vr 08-18 h" en onderborden OB501l en OB501r;
  • het aanduiden van deze parkeerplaatsen met wegmarkeringen;
  • het voorzien van deze parkeervakken van een blauwe wegmarkering langs de trottoirzijde;
  • het in stellen van een stopverbod tegenover deze parkeervakken, door het plaatsen van borden E02;
  • het aanduiden van 1 parkeervak op het achterterrein van het gezondheidscentrum als gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord E06;
  • het aanduiden van de 8 parkeervakken voor de artsen, door het plaatsen van het bord E08 "ARTS".

Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 20 oktober tot en met 30 november 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.