John F. Kennedylaan 9B

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 14-11-2012

Nummer: SM 2012.254
Datum verzending: 02-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende plafondplaten, John F. Kennedylaan 9B – 5555 XC