John F. Kennedylaan 3

Dit item is gearchiveerd op 12-12-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 30-10-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 16-10-2013
Omschrijving: Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (Activiteitenbesluit) aan de John F. Kennedylaan 3 t.n.v. Arc3 t.b.v. oprichten gemeentewerf

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 31 oktober tot en met 12 december 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).