John F. Kennedylaan 23

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-04-2012

Nummer: OV 2012.067
Datum ontvangst: 06-04-2012
Omschrijving: plaatsen reclamezuil, John F. Kennedylaan 23 - 5555 XC