John F. Kennedylaan 11

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-09-2012

Nummr: OV 2012.192
Datum ontvangst: 31-08-2012
Omschrijving: vergroten bedrijfsgebouw aan de voorzijde, John F. Kennedylaan 11 - 5555 XC