J.F. Kennedylaan

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 18-04-2012

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het opheffen van het eenrichtingsverkeer op het wegvak van de J.F. Kennedylaan tussen huisnummers 28 en 28a door middel van het verwijderen van de bord C01;
  • het opheffen van de verplichte rijrichting op het wegvak van de J.F. Kennedylaan tussen huisnummers 28 en 28a door middel van het verwijderen van het bord D4.

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 19 april 2012 tot en met 7 juni 2012 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.