Jeneverbeslaan 7

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 03-10-2012

Nummer: OV 2012.215
Datum ontvangst: 31-08-2012
Omschrijving: kappen boom, Jeneverbeslaan 7 - 5552 PL