Jeneverbeslaan 106

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-11-2012

Nummer: OV 2012.253
Datum ontvangst: 26-10-2012
Omschrijving: kappen boom (Abies), Jeneverbeslaan 106 - 5552 PR