Instellingsbesluiten Dorpsraad Borkel en Schaft

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten - divers
Publicatiedatum: 29-06-2011

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 84 lid 4 juncto artikel 139 Gemeentewet bekend, dat de gemeenteraad op 27 januari 2011, alsmede het college en de burgemeester op 21 december 2010, ieder voor zijn bevoegdheid, een gewijzigd instellingsbesluit hebben genomen voor de adviescommissie "Dorpsraad Borkel en Schaft". Deze adviescommissie kan de gemeenteraad, het college en de burgemeester, gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die Borkel en Schaft betreffen.

 

Het gewijzigde instellingsbesluit komt in de plaats van het huidige instellingsbesluit van 13 februari 2007. Het gewijzigde besluit treedt in werking op 30 juni 2011, waarbij gelijktijdig het hiervoor aangehaalde huidige instellingsbesluit ingetrokken wordt.

 

De betreffende besluiten liggen vanaf 30 juni 2011 kosteloos ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft en zijn vanaf die datum tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

 

Met vragen over het instellingsbesluit kunt u terecht bij de heer P. Franken, gemeentelijk wijkcoördinator voor o.a. Borkel en Schaft. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083664.