Huisveld 2

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-04-2011

Nummer: OV 2011.138
Datum ontvangst: 05-04-2011
Omschrijving: kappen 3 bomen (Den, Catalpa en Eik), Huisveld 2