Hovenierwei 7

Dit item is gearchiveerd op 14-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 02-03-2011

Nummer: OV 2011.072
Datum ontvangst: 18-02-2011
Omschrijving: vergroten en veranderen woonhuis, Hovenierwei 7