Houtvesterwei 5

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 11-05-2011

Nummer: OV 2011.101
Datum ontvangst: 28-04-2011
Omschrijving: uitbreiden woonhuis, Houtvesterwei 5