Horecastappenplan Valkenswaard 2013 gewijzigd

Dit item is gearchiveerd op 18-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-03-2013

Burgemeester en wethouders, maken bekend dat zij op 26 februari 2013 het Horecastappenplan Valkenswaard 2013 hebben gewijzigd. Het betreft een technische wijziging. In het Horecastappenplan staat namelijk een verkeerde verwijzing in Hoofdstuk 2 Milieuwetgeving paragraaf 2.4.2. Er wordt abusievelijk verwezen naar een paragraaf 3.4.1 en dit moet zijn 2.4.1.

In het Horecastappenplan wordt het beleid uiteengezet ten aanzien van het handhavingsinstrumentarium voor de horeca, opdat de openbare orde niet wordt aangetast en geen overlast ontstaat voor de omgeving.

Het Wijzigingsbesluit ligt van 7 maart tot 18 april 2013 voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15.

De wijziging treedt in werking op 7 maart 2013.