Horecastappenplan 2013

Dit item is gearchiveerd op 28-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 13-02-2013

Burgemeester en wethouders, maken bekend dat zij op 13 februari 2013 het Horecastappenplan Valkenswaard 2013 hebben vastgesteld. Het horecastappenplan 2011 is ingetrokken en derhalve niet langer van kracht. Enkele wetswijzigingen, zoals de Drank- en Horecawet en het repareren van de handhavingssystematiek ten aanzien van de HOrecaLAwaai metingen (HOLA) gaven aanleiding om het plan te actualiseren.

In het Horecastappenplan wordt het beleid uiteengezet ten aanzien van het handhavingsinstrumentarium voor de horeca, opdat de openbare orde niet wordt aangetast en geen overlast ontstaat voor de omgeving.

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhavingscenario beschreven. Dit betekent dat is aangegeven wie, wanneer, wat doet. Door het volgen van de aangegeven stappen worden handhavingstappen beter op elkaar afgestemd. De handleiding bevordert de praktische oriëntatie en de snelheid waarmee functionarissen kunnen optreden. Daarnaast biedt het Horecastappenplan voor ondernemers en derden meer inzicht in het bestuurs- en strafrechtelijke optreden.

Het Horecastappenplan ligt van 14 februari tot 28 maart 2013 voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15.

Het Horecastappenplan treedt in werking op 14 februari 2013.