Hoppenbrouwers

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpexploitatieplan
Publicatiedatum: 23-05-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 24 mei 2012 gedurende zes weken het ontwerpexploitatieplan 'Hoppenbrouwers' ter inzage ligt. Dit exploitatieplan richt zich op de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Weegbree als onderdeel van plan Dommelkwartier. Het exploitatieplan biedt de gemeente Valkenswaard de mogelijkheid om kosten te verhalen en locatie-eisen te stellen. De woonlocatie Hoppenbrouwers is gelegen tussen de Lijsterbeslaan, de Nieuwe Waalreseweg en de Tienendreef te Valkenswaard en biedt ruimte voor de ontwikkeling van circa 65 woningen alsmede 1 kantoorlocatie, de bijbehorende infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.

 

Procedure

Het ontwerpexploitatieplan ligt met ingang van 24 mei 2012 gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

De plannen zijn met ingang van 24 mei 2012 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inloopavond 11 juni 2012

De gemeente Valkenswaard organiseert op maandag 11 juni 2012 een inloopavond over plan Dommelkwartier. Tijdens deze inloopavond kan eenieder kennis nemen van alle met betrekking tot het plan relevante documenten waaronder het ontwerpexploitatieplan Hoppenbrouwers. De inloopavond vindt plaats in het cultuurcentrum de Bontekoe aan de Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

 

Belanghebbenden

Als belanghebbenden worden aangemerkt betrokken grondeigenaren en betrokken projectontwikkelaars. Alle andere indieners van een zienswijze moeten zelf aantonen waarom zij gezien willen worden als belanghebbende.

 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (24 mei t/m 4 juli 2012 is het voor belanghebbenden mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3612.