HoLaPress-Valkenloop

Dit item is gearchiveerd op 24-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 12-10-2011

Nummer: 11uit 07011
Verzenddatum: 04-10-2011
Omschrijving: HoLaPress-Valkenloop op zondag 13 november 2011, aangegeven parcours