Hofstraat / Leenderweg

Dit item is gearchiveerd op 04-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 20-02-2013

Nummer: 13uit01036
Datum verzending: 11-02-2013
Omschrijving: Aanleggen gasleiding, Hofstraat / Leenderweg