Hoeverdijk 90a

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Anterieure overeenkomst
Publicatiedatum: 07-11-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 8 november 2012 gedurende zes weken de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatie overeenkomst met de initiatiefnemer, R.S.M. Moonen te Valkenswaard, over de ruimtelijke ontwikkeling Hoeverdijk 90a ter inzage ligt.

De herontwikkeling bestaat uit de sloop van de aanwezige stallen op genoemde locatie en de bouw van 1 woning.

Ter inzage legging

U kunt de zakelijke beschrijving op de volgende plaatsen inzien:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden);
  • in de bibliotheek, De Hofnar 12 te Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 te Borkel en Schaft (tijdens openstellingstijden).

Kennisgeving

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt uitsluitend ter kennisname ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen of beroep of bezwaar aan te tekenen.