Hoeverdijk 76

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-10-2012

Nummer: UV 2012.227
Datum ontvangst: 02-10-2012
Omschrijving: aanpassing aantal vleeskuikenplaatsen, Hoeverdijk 76 - 5556 VN