Hoeverdijk 70

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-06-2011

Nummer: UV 2011.208
Datum ontvangst: 20-06-2011
Omschrijving: plaatsen luchtwas-systeem (emissie-arme stal), Hoeverdijk 70