Hoeverdijk 69

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-10-2011

Nummer: OV 2011.358
Datum ontvangst: 07-10-2011
Omschrijving: uitbreiden kleinschalig kamperen, Hoeverdijk 69 - 5556 VN