Hoeverdijk 64

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 13-07-2011

Nummer: OV 2011.232
Datum ontvangst: 05-07-2011
Omschrijving: slopen en herbouwen stallen en 2 sleufsilo's + veranderen emissiepunten, Hoeverdijk 64