Hoeverdijk 62

Dit item is gearchiveerd op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-02-2012

Nummer: OV 2012.032
Datum ontvangst: 16-02-2012
Omschrijving: realiseren zorgwoning, Hoeverdijk 62 - 5556 VN