Hoeverdijk 30 - Kapelweg

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 11-01-2012

Nummer: 11uit09310
Verzenddatum: 04-01-2012
Omschrijving: aanleg telecomkabels door Volker-Wessels, Hoeverdijk 30 / Kapelweg