Hoeve 4

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 21-09-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
nummer : OV 2011.213
omschrijving : Bouwen bedrijfswoning Hoeve 4.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nodig hebben van een langere periode om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 oktober 2011.